Wynajem auta bez ewidencji

VAT: wynajem nie wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
 
Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, jeżeli samochód osobowy, który kupił, przeznaczył wyłącznie na wynajem. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2015 r.

Do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pojazdów samochodowych. Przedsiębiorca planuje zakupić 9-osobowy pojazd o ładowności 1,2 tony i DMC 3,5 tony. Faktura dotycząca zakupu pojazdu będzie wystawiona na przedsiębiorcę. Zakupiony pojazd będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Najem samochodu będzie udokumentowany fakturą i opodatkowany podatkiem od towarów i usług. Przedsiębiorca będzie wykorzystywał pojazd wyłącznie do celów działalności gospodarczej, wyłącznie na wynajem na podstawie regulaminu, który reguluje wykorzystywanie przedmiotowego pojazdu. Wykluczone jest wykorzystywanie tego samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorca zapytał, czy przy zakupie ww. samochodu będzie mógł ubiegać się o zwrot podatku VAT. Zarówno podatnik jak i fiskus uważają, że tak.

Fiskus wskazał, że w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu zakupu tych pojazdów samochodowych. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. A w celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki. Pierwszy to sposób wykorzystania pojazdu przez podatnika, który w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza użycie go do celów prywatnych. Drugi to taki, że wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. W przedmiotowej sprawie zostanie wprowadzony regulamin, który wyklucza użytek prywatny pojazdu i który stanowił będzie, iż samochód będzie przeznaczony wyłącznie na najem dla kontrahenta.

Fiskus zauważył, że w przypadku gdy pojazd samochodowy przeznaczony jest wyłącznie na wynajem/dzierżawę, to podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast, w sytuacji gdy pojazd samochodowy zostaje przeznaczony również do celów innych niż najem/dzierżawa (nie jest przeznaczony wyłącznie do wynajmu/dzierżawy), ustalenie zasad używania dodatkowo potwierdzonych prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu jest warunkiem, których spełnienie jest wymagane w celu skorzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją pojazdów.
Fiskus uznał, że skoro przedsiębiorca zamierza wynajmować samochód osobie trzeciej, a przedmiotowy pojazd przeznaczony będzie wyłącznie na wynajem, to będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z zakupem przedmiotowego pojazdu samochodowego bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Tym samym, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego będzie wyższa od kwoty podatku należnego, to przedsiębiorca będzie miał prawo do zwrotu różnicy podatku.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 listopada 2015 r., sygn. IPTPP3/4512-374/15-4/ALN

Pliki do pobrania

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.