Oferta pracy

Asystent koordynatora projektu

Twój zakres obowiązków:
 • Współpraca z koordynatorem; 
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników projektu;
 • Bieżąca obsługa administracyjno-biurowa, techniczna i archiwizacyjna projektu;
 • Organizacja spotkań informacyjnych dotyczących projektu;
 • Współuczestnictwo w rozliczaniu finansowym, sprawozdawczości i prowadzeniu dokumentacji;
 • Kontakty z uczestnikami i usługodawcami w projekcie; 
 • Nadzorowanie pracy specjalistów;
 • Promowanie projektu;

Nasze wymagania obligatoryjne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie; 
 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ? min. 1 rok;
 • Doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie (przynajmniej jeden napisany wniosek, który zostały pozytywnie rozpatrzone w ramach oceny merytorycznej);
 • Biegła obsługa komputera;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office i umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 
Wymagania fakultatywne:
 • Znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • Znajomość postanowień ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych;
 • Umiejętność pracy w zespole, w tym komunikatywność i kreatywność;
 • Umiejętność pracy samodzielnej i pod presją czasu;
 • Pozytywne nastawienie, otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista;

 


Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.